Voorwaarden

Voorwaarden

K2H is een eenmanszaak, ingeschreven bij de KvK. Een contract wordt aangegaan met K2H, voor een bepaalde duur (inspanningsverbintenis) en/of voor een bepaald project (resultaatsverbintenis). U komt met het inhuren van K2H dus niet ineens voor onwelkome verrassingen te staan.  

Interim HR  

K2H hanteert een uurtarief exclusief BTW voor los inzetbare flexibele werkuren. Bij het aangaan van een vast aantal uren (voor een project of interim HR opdracht), kan natuurlijk afgeweken worden van dit tarief.  Neem contact op als u meer informatie wil krijgen over verschillende tarieven. 

Facturering
Maandelijks, io met opdrachtgever